Hent guiden: 10 skridt til succes i dit nye direktørjob

Et målrettET forløb til den nye direktør Bring the CEO on Board

KOM GODT FRA START

- og få skabt en god base for samarbejdet mellem CEO og bestyrelse

Hvad enten du er ny direktør eller bestyrelsesformand i samme organisation, har I samme vigtige mål. Nemlig at sikre et velfungerende samarbejde til virksomhedens bedste. AS3 Executive har udviklet et skræddersyet program, der styrker relationen mellem direktion og bestyrelse og får direktøren endnu bedre fra start.

Unikt forløb til den nye direktør
Mange CEO’s har behov for professionel sparring for at finde sig til rette i rollen. Det gælder både ved eksterne og interne rekrutteringer. 'Bring the CEO on Board'-forløbet hjælper den nye direktør til at træde tydeligt i karakter som leder - i overensstemmelse med organisationens strategi.

Samarbejdet med bestyrelsen er afgørende
Direktion og bestyrelse har et fælles ansvar for at udvikle forretningen og skabe resultater. Men alt for ofte sker det, at samarbejdet går galt, fordi roller, ansvar og retning ikke er 100 % på plads fra starten. Vi optimerer CEO’ens rolle, så krav og forventninger fra både bestyrelse og organisation imødekommes.

Næste hold starter op 10. november 2023.

tilmeld dig vores gratis webinar og hør mere

Individuel executive sparring

Temaerne fra modulerne danner baggrund for 6 individuelle sessioner med en eller flere personlige sparringspartnere fra vores team af erfarne executive rådgivere, certificerede ledercoaches og erhvervspsykologer.

Vi sikrer det bedste rådgivermatch i forhold til individuelle udviklingsmål, konkrete forretningsmæssige udfordringer samt branche- og sektorkendskab.

Gennem de løbende sessioner udvikler direktøren sin rolle, sin vision og konkrete indsatser i overensstemmelse med organisationens overordnede mål.

Direktøren kan også fokusere på sit personlige lederskab og særlige opmærksomhedspunkter i forhold til fx relationer, værdier og kommunikation.

Executive Management Charter

Gennem forløbet udvikles en personlig fælles lederskabskontrakt mellem CEO og bestyrelse.

Kontrakten er fundamentet for direktørens rolle i organisationen og sikrer det gode og effektive samarbejde. Den fastsætter respektive roller og ansvarsområder mellem bestyrelse og ledelse samt afklarer forventninger og ønsker til samarbejdet.

Vi introducerer værktøjet på modul 1, og direktøren arbejder med sit eget Executive Management Charter på alle moduler - samt løbende i samarbejde med egen organisation, bestyrelse og individuelle rådgivere.

Den endelige version underskrives af bestyrelsesformand og CEO i slutningen af forløbet.

Forløbet giver værdi for alle parter

 

  • Afklaring af ansvarsfordeling mellem CEO og bestyrelse
  • Tydeligt lederskab, selvindsigt og handlekraft fra CEO’en
  • Et fælles billede af organisationens udfordringer og
    muligheder
  • Et velfungerende, langsigtet samarbejde på tværs af den samlede topledelse
Det siger deltagerne

     

Det siger deltagerne
      

Hent brochure med indhold og pris

Forløbet består af 5 undervisningsdage, en afslutningsreception, 6 individuelle sparringssessioner samt udvikling af direktørens personlige Executive Management Charter. Forløbet varer 6 måneder og koster 78.000,- kr.

Hent brochure

  

Modul 1: Lederskabet

Hvordan leder jeg den gode transformation i forhold til organisationen og mig selv?

På det første modul sætter vi scenen for forløbet. Deltagerne lærer hinanden at kende og får introduktion til den hjælp og sparring, som tilbydes i løbet af uddannelsen.

Lisbeth Bygsø-Petersen fortæller om, hvordan transitioner påvirker os i vores arbejdsliv, og hvordan vi kan arbejde med dem.

Lars Bo Hansen har skrevet bogen ’De første 100 dage’. Han gennemgår, hvordan man sætter rammerne for sit nye direktørjob, udnytter sin tid optimalt og udnytter den mulighed for forandring, der automatisk kommer med et ledelsesskifte.

Dorthe Petersen slutter af med at dele erfaringerne fra sit jobskifte fra Meyers til Planbørnefonden. Hvordan har hun grebet opgaverne an? Og hvordan samarbejder hun med profiler som Claus Meyer og Stine Bosse?

  

Modul 2: Roller og ansvar

Hvordan skaber jeg et godt afsæt for mit samarbejde med bestyrelsen?

På det andet modul behandler vi toplederens vigtige rolle og ansvarsfordelingen mellem direktør og bestyrelse.

Markus Kraft, der har stor erfaring med at rådgive topledere inden for både det private og offentlige erhvervsliv, leder jer gennem veldokumenterede modeller, konkrete værktøjer og eksempler, så direktøren får en dybere forståelse af sin egen og andres magtpositioner og roller.

Susanne Dahl, der tidligere har arbejdet for blandt andet Bikubenfonden og Egmont Fonden, er tiltrådt som generalsekretær for Unicef. Hun fortæller om, hvordan hun har taget rollen på sig, og hvordan man griber magten an, når man bliver chef for sine tidligere kollegaer.

  

Modul 3: Rammerne

Hvordan leder jeg en organisation, hvor krav og forventninger udefra er under forandring?

På det tredje modul arbejder vi med nye krav til organisationerne. De mange forandringer i samfund og omgivelser kræver, at ledelserne hele tiden udvikler sig.

Samarbejdet mellem bestyrelse og CEO ændres løbende – herunder prioriteringen af det strategiske arbejde, ledelsesudvikling samt risikohåndtering. Fra start fastlægges et sæt spilleregler mellem ejere, bestyrelse og direktion – og man sørger samtidigt for en livline.

Steen Ernland, medforfatter på bogen ’Den aktive bestyrelse’, sætter scenen for dagen og fortæller om, hvordan bestyrelsen sammen med ledelsen bedst takler aktuelle udfordringer.

Katja Iversen, der er tidligere direktør for Women Deliver, giver sit bud på, hvordan virksomhederne i dag bør arbejde med diversitet, ligestilling og mangfoldighed. Hvordan arbejder bestyrelsen og ledelsen bedst muligt sammen om emnerne og udvikler klare strategier på området?

  

Modul 4: Resultater

Hvordan skaber jeg synlige resultater, som gavner både organisation og omverden?

På fjerde modul sætter vi fokus på resultater, og hvordan du som CEO lever op til de forventninger, der er til dig fra både organisationen, omverden og bestyrelse. Hvordan skaber direktøren de fornødne resultater i samarbejde med organisationen?

Dette kommer Marianne Kirkegaard, der er CEO i den internationale koncern CMS Bakery Solutions, og Tine Lundgaard, der er Chief Commercial Officer i Qblue Balanced, med kvalificerede bud på.

Hvordan måler man sine resultater - både de hårde og de bløde - og sørger for at have midler til at udvikle sin forretning fremad?

Derudover gennemgår vi også, hvordan man ved hjælp af kommunikation skaber rammerne for resultaterne. Dette vil kommunikationsforsker Helle Kryger Aggerholm give sine anbefalinger til.

 

Modul 5: Board Lab

Hvordan kommer jeg i mål med min opgave?

På det sidste modul Board Lab præsenterer deltagerne deres Executive Management Charter for hinanden. Det er samtidig en unik mulighed for at dele deres hidtidige erfaringer som nye direktører og ikke mindst at få arbejdet med deres konkrete ledelsesudfordringer.

Netværket, der opbygges blandt deltagende direktører, er en vigtig del af uddannelsen – og i tiden efter.

På dagen faciliteres deltagerne af Jens Lunn og Henrik Hübner fra AS3 Executives rådgiverteam, så færdiggørelsen af ledelseskontrakten sker i den rette dialog med de respektive bestyrelsesformænd.

Den sidste del af uddannelsesforløbet foregår herefter on site med ledergruppe og bestyrelse.

  

Vil du høre mere?

Udfyld formularen, så kontakter vi dig med mere information om vores næste hold, der starter 10. november 2023.