Et målrettET forløb til den nye direktør Bring the CEO on Board

KOM GODT FRA START

- og få skabt en god base for samarbejdet mellem CEO og bestyrelse

Hvad enten du er ny direktør eller bestyrelsesformand i samme organisation, har I samme vigtige mål. Nemlig at sikre et velfungerende samarbejde til virksomhedens bedste. AS3 Executive har udviklet et skræddersyet program, der styrker relationen mellem direktion og bestyrelse og får direktøren endnu bedre fra start.

Unikt forløb til den nye direktør
Mange CEO’s har behov for professionel sparring for at finde sig til rette i rollen. Det gælder både ved eksterne og interne rekrutteringer. 'Bring the CEO on Board'-forløbet hjælper den nye direktør til at træde tydeligt i karakter som leder - i overensstemmelse med organisationens strategi.

Samarbejdet med bestyrelsen er afgørende
Direktion og bestyrelse har et fælles ansvar for at udvikle forretningen og skabe resultater. Men alt for ofte sker det, at samarbejdet går galt, fordi roller, ansvar og retning ikke er 100 % på plads fra starten. Vi optimerer CEO’ens rolle, så krav og forventninger fra både bestyrelse og organisation imødekommes.

BRING THE CEO ON BOARD

Indhold og pris

Forløbet består af 6 individuelle sparringssessioner, mulighed for deltagelse i 5 workshops samt udvikling af direktørens personlige Executive Management Charter. Forløbet varer ca. 6 måneder og koster 45.000,- kr.

Individuel executive sparring

Kernen i forløbet er 6 individuelle sessioner med en eller flere personlige sparringspartnere fra vores team af erfarne executive rådgivere, certificerede ledercoaches og erhvervspsykologer.

Vi sikrer det bedste rådgivermatch i forhold til individuelle udviklingsmål, konkrete forretningsmæssige udfordringer samt branche- og sektorkendskab.

Gennem de løbende sessioner udvikler direktøren sin rolle, sin vision og konkrete indsatser i overensstemmelse med organisationens overordnede mål.

Direktøren kan også fokusere på sit personlige lederskab og særlige opmærksomhedspunkter i forhold til fx relationer, værdier og kommunikation.

se vores executive rådgivere

Executive Management Charter

Gennem forløbet udvikles en personlig fælles lederskabskontrakt mellem CEO og bestyrelse.

Kontrakten er fundamentet for direktørens rolle i organisationen og sikrer det gode og effektive samarbejde. Den fastsætter respektive roller og ansvarsområder mellem bestyrelse og ledelse samt afklarer forventninger og ønsker til samarbejdet.

Direktøren arbejder med sit eget Executive Management Charter sammen med sin personlige rådgiver - samt løbende i samarbejde med egen organisation, bestyrelse og individuelle rådgivere.

Den endelige version underskrives af bestyrelsesformand og CEO i slutningen af forløbet.

Forløbet giver værdi for alle parter

 

  • Afklaring af ansvarsfordeling mellem CEO og bestyrelse
  • Tydeligt lederskab, selvindsigt og handlekraft fra CEO’en
  • Et fælles billede af organisationens udfordringer og
    muligheder
  • Et velfungerende, langsigtet samarbejde på tværs af den samlede topledelse
Det siger deltagerne

  

Eksempler på workshops

De mange løbende workshops giver inspiration og vigtige anbefalinger til forskellige aspekter af toplederrollen. Direktøren kan desuden arbejde videre med emnerne i sine individuelle sparringssessioner.

Træd i karakter

Susanne Dahl har tidligere arbejdet for bl.a.  Bikubenfonden og Egmont Fonden, er tiltrådt generalsekretær for Unicef. Hun deler sine erfaringer om at tage rollen på sig, og hvordan man griber magten an, når man bliver chef for sine tidligere kollegaer.

Styrk din bestyrelseskarriere

Henrik Hübner, Executive rådgiver i AS3, deler sine vigtigste anbefalinger til at komme i spil til - og lande - en bestyrelsespost, herunder det helt centrale netværksarbejde. Du får indsigt i, hvordan du identificerer og italesætter din værdiskabelse i bestyrelsessammenhæng, både hvis du vil starte - eller bygge videre på - din bestyrelseskarriere.

De første 100 dage

Dorthe Petersen deler erfaringerne fra sit jobskifte fra Meyers til Planbørnefonden. Hvordan gik hendes første 100 dage? Hvordan greb hun det an? Hvad har hun lært af at træde i karakter som leder over for profiler som Claus Meyer og Stine Bosse?

Toplederens ledelse og kommunikation

Anne Katrine Lund har en ph.d. i retorik og mange års erfaring som strategisk rådgiver for topledere. I sit oplæg gennemgår hun, hvordan du bruger kommunikationen til at styrke dit lederskab, både op og ned i organisationen.

 

Psykologisk tryghed i lederteamet

Vil du være i spidsen for en ledergruppe eller en gruppe af ledere? Der er stor forskel på, om ledere kommer på banen med deres skepsis, når det gælder dine andre kollegaers idéer. En kultur med psykologisk tryghed gør forskellen, og erhvervspsykolog og ledelseskonsulent Thomas Lange gør dig klar til at handle.

Samarbejdet mellem bestyrelse og direktion

Anette Kokholm, adm. direktør TV2 ØST og Claus Kronborg, bestyrelsesformand, deltog i forløbet i 2023. Nu er de tilbage for at dele med dig, hvordan de bruger Executive Management Charter som et aktivt redskab i det daglige samarbejde.

  

Vil du høre mere?

Udfyld formularen, så kontakter vi dig med mere information om programmet.

     

Det siger tidligere deltagere
Hvad får toplederen ud af forløbet?

Acceleration af performance

Direktøren bliver hurtigere klar til at påtage sig store projekter, træffe beslutninger og integrere sig i virksomhedens mål, værdier og kultur.

Større indsigt i opgaven

Direktøren får hjælp til at indsamle og analysere den rigtige data og skabe overblik over vigtigste udfordringer, opgaver og interesser.

Stærke relationer

Direktøren opbygger stærke relationer til bestyrelse, direktionskolleger, vigtige stakeholders og nøglemedarbejdere i organisationen.

Øget gennemslagskraft

Direktøren udvikler og fintuner sin unikke stemme, kommunikative stil og vision som ny topleder og bliver klar til at indtage talerstolen. 

En toptunet onboarding-plan

Sammen tilrettelægger vi en personlig aktivitetsplan, så I udnytter overgangsperioden og den første tid optimalt.

  Styrket lederskab

Direktøren bliver udfordret og udviklet på sit lederskab og opnår større indsigt i sine personlige værdier, styrker og kompetencer.