BRING THE CEO ON BOARD

Det siger deltagerne

Anette Kokholm, adm. direktør TV2 Øst

- Jeg har fået mange henvendelser og tilbud om netværk og uddannelse, men jeg valgte dette, fordi forløbet er fuldstændig skræddersyet til den situation, jeg står i som ny CEO. Min bestyrelsesformand synes også, det var helt oplagt.

- Det her forløb er unikt. Der findes ikke noget andet på markedet, som rammer præcis det behov, du står med som ny CEO. Fagligt er det høj kvalitet, og netværksmæssigt er det bare guld.

- Alle er i samme situation, og det betyder rigtig meget for dynamikken på holdet. Debatterne bliver enormt værdifulde, og indholdet rammer knivskarpt. Selvom vi kommer fra meget forskellige brancher, er vi på hinandens side i det rum, og der opstod hurtigt en stor fortrolighed.

- Diskussionerne på holdet har betydet rigtig meget for mig. Det er fantastisk at have et rum med så meget tillid, at jeg kunne sige ”Jeg har et problem, gider I udfordre mig”. Og så opleve, hvordan folk bare gik helhjertet ind i det.

- Det har virkelig flyttet nogle ting for mig. Helt konkret har diskussioner på holdet og med min coach gjort det klart for mig, at jeg har en udfordring med den kultur, der er på min arbejdsplads, og at jeg skal vælge, om jeg vil ændre den, eller gå med den.

- Det kom bag på mig, hvor forløsende det var, at få den erkendelse lige præcis dér, hvor jeg havde allermest brug for det.

Peter Giacomello, Sekretariatschef i Tuborgfondet

- Jeg stod over for at skulle have ny bestyrelsesforperson, og derfor var uddannelsen helt oplagt. Særligt udviklingen af et management charter og sparringen med en ekstern rådgiver har været meget givende for mig.

- Det har været spændende at få input fra en ekstern rådgiver, som ikke er tæt på organisationen i det daglige, men kigger på det udefra.

- Jeg havde ikke selv tænkt på at lave et management charter, men jeg oplever, at det har hjulpet samarbejdet med min nye bestyrelsesforperson godt på vej.

- Jeg betragter oplægget til management charter som et bruttokatalog, hvor du kan tage de emner op, som er væsentlige for din specifikke rolle. Det giver et godt afsæt for samarbejdet.

- Oplægsholderne har givet mig masser af inspiration. Der kommer guldkorn fra dem alle sammen, som du kan bruge i dit daglige virke, og som får dig til at reflektere over dine egne muligheder og udfordringer i jobbet.

- Står du som ny leder og kan sætte flueben ved alle tre ben i uddannelsen, er den i høj grad berettiget.

- Uddannelsen er meget målrettet den nye leder, men også den nye relation mellem CEO og bestyrelsesforperson og hele den forventningsafstemning, som er så afgørende

    

Per Baltsen, adm. direktør, Taxa 4X35

- For pokker, hvor har det været godt. Jeg har tidligere taget en international CBA-uddannelse, hvor de flyver eksperter ind fra hele verden, og jeg må bare sige, at niveauet på Bring the CEO on Board er mindst lige så højt.

- Du er ’på’ fra første minut. Her er der ikke noget med at tjekke sms’er eller mails undervejs. Du lytter virkelig efter og tager notater, for du vil ikke gå glip af noget. Det er undervisning på enormt højt niveau, men samtidig hands-on og tæt på den virkelighed, du står i.

- Du får nogle superbrugbare værktøjer, som du kan gå direkte hjem og bruge. Jeg kan nævne mindst tre tilfælde, hvor uddannelsen har hjulpet mig med at løse helt konkrete opgaver og udfordringer.

- Det har styrket mig utrolig meget at arbejde sammen med andre ligesindede i et fortroligt forum og opdage, at det er de helt samme udfordringer, vi bakser med.

- Underviserne er fantastiske til at skabe en psykologisk tryghed, som gør, at vi som deltagere tør åbne op om alle de svære og udfordrende ting. Paraderne blev i den grad sænket, og vi kunne tale lige ud af posen. Det gav nogle meget værdifulde drøftelser og flere helt konkrete løsninger.

- Det var også meget givende at have en personlig coach, som jeg kunne sparre med undervejs. Det var et perfekt match, fordi han også har erfaring fra min branche, så hans rådgivning ramte lige i skabet på de udfordringer, jeg står med i dagligdagen.

- Jeg vil helt klart anbefale uddannelsen. Den har uden tvivl været medvirkende til den succes, jeg har opnået som direktør i en helt ny organisation. 

     

Line Klit Olsen, adm. direktør, Pufin

- Der findes ikke ét svar på, hvordan du skal udfylde rollen eller en forkromet CEO-værktøjskasse, du kan læne dig op ad. Du skal finde din egen vej, og den vej får du både inspiration og støtte til at finde på denne uddannelse.

- Det er inspirerende at møde rollemodeller fra forskellige brancher og opleve, hvordan du kan forløse rollen som CEO på vidt forskellige måder.

- Det har helt klart accelereret min egen udvikling og afklaring at være i et rum med andre ligesindede, som står midt i den samme proces. Samtidig har det givet men en masse inspiration og kickstartet en masse tanker om, hvordan jeg vil udfylde rollen, og hvad der er vigtigt for mig.

- Mange som starter på C-level får måske en coach tilknyttet. Her får du ikke bare en coach men et helt hold af ligesindede, der kan inspirere og hjælpe dig. Det accelererer helt klart den udvikling, du går igennem.

- På de fleste uddannelser er der en person, der stiller sig op og siger ”Det er sådan her, du skal gøre det.” På den her uddannelse, er der nogen, der stiller sig op og siger ”Det er dét her, du bør overveje.”

- Der sker bare noget, når du ikke sidder alene med dine egne tanker, men har en gruppe af ligesindede, du kan spille bold op ad. Det giver mange flere facetter og niveauer i refleksionerne.

- Det var enormt befriende at få afklaret og afmystificeret rollen som CEO. Jeg har fået en helt anden ro og en erkendelse af, at jeg har den viden og de værktøjer, der skal til.

    

Michael Reimer Mortensen, Managing director, Dania Ship Management

- Jeg kan allerbedst lide, når teori og praksis går hånd i hånd, og jeg går fra en uddannelse med nye refleksioner, spørgsmål og ideer. Det fik jeg til fulde opfyldt på Bring the CEO on Board.

- Der er hundredvis af bestyrelsesuddannelser på markedet, men der er ingen, der som denne rammer direkte ned i netop samarbejdet mellem direktion og bestyrelse. Det gør undervisningen spot on og enormt brugbar.

- Du går hjem fra hvert modul med et overflødighedshorn af viden, værktøjer og inspiration, og det var fedt at have en coach tilknyttet, som jeg kunne sparre med om, hvordan jeg helt konkret kunne bringe det i spil i min egen organisation.

- Jeg er virkelig blevet udfordret og har taget mange diskussioner og dilemmaer med tilbage til min egen hverdag.

- Jeg tror, mange har en opfattelse af, at direktion og bestyrelse ikke spiller på samme hold, og at bestyrelsen er et rent rapporteringsorgan. Dét synspunkt får du virkelig udfordret på denne uddannelse.

- Du bliver opgraderet på en ny og mere moderne samarbejdsform mellem direktion og bestyrelse i en grad, som jeg faktisk slet ikke havde forventet. Du lærer også, hvordan du opbygger et transparent og tillidsbaseret samarbejde. Det har nok været den største ahaoplevelse for mig.

- Sidder du i en direktion, og vil du have mere værdi ud af samarbejdet med din bestyrelse, vil jeg absolut anbefale dig at tage Bring the CEO on Board. Du får nogle superbrugbare værktøjer, som du kan gå direkte hjem og bruge.

- Samtidig lærer du også at afkode nogle af de ting, der sker i bestyrelseslokalet, som du i dag måske ikke helt forstår.

   

Det siger bestyrelserne

Trine Nielsen, næstforperson for Tuborgfondets bestyrelse

- Jeg oplever en direktør, som er vokset gennem hele forløbet og er blevet mere tydelig i sit lederskab. Jeg kan mærke, at det har været værdifuldt for ham.

- Udviklingen af et Executive Management Charter har været givende for os begge. Det har givet os en anledning til at tage nogle snakke, som vi ikke ellers ville have taget, og vi har lært hinanden bedre at kende.

- Vi har taget nogle vigtige dialoger på forkant og i fredstid og f.eks. talt om, hvad vi hver især betragter som god ledelse, hvilke værdier vi har, og hvordan vi vil håndtere det, hvis noget går galt. Det har været virkelig værdifuldt og gensidigt berigende.

- Alle de ting som kan være svære, når det handler om ledelse og relationen mellem bestyrelsesforperson og CEO, fordi der jo også er en magtrelation. Dem har vi fået taget up front, hvilket er enormt positivt.

- Vi har fået en fælles agenda og nogle fælles pejlepunkter for, hvor vi gerne vil hen. Og så har vi ikke mindst fået et fælles blik for, hvor stenen i skoen er. Det giver rigtig god mening.

- Det er et ensomt job at være CEO. Det her forløb giver adgang til nogle rigtig gode legekammerater og et rum, hvor du kan være sårbar og dele ting, du ikke kan dele med ret mange andre.

   

Claus Kronborg, Bestyrelsesformand TV2 ØST 

- Da jeg hørte om uddannelsen hos AS3 Executive, stod det hurtigt klart, at det var en oplagt mulighed for vores nye CEO at deltage. Det eneste hun manglede, var lige netop erfaringen med at arbejde sammen med en bestyrelse på topchef-niveau. 

- Det er godt set med en uddannelse, der rammer lige ned i samspillet mellem direktion og bestyrelse. Der er her CEO’en kommer i et krydsfelt og skal navigere. Mange kan selvfølgelig ledelsesdisciplinen, men er usikre på rollefordelingen, og hvordan man etablerer et tillidsfuldt samarbejde CEO-bestyrelsen. 

- Vi har brugt meget tid sammen på at drøfte det Executive Management Charteret, som hun har arbejdet på under forløbet. Det har været afsæt for nogle meget givende drøftelser, hvilket har bidraget til at skabe en stor fortrolighed, som er afgørende for, at samarbejdet bliver en succes, ikke kun med chefgruppen og medarbejderne men også med bestyrelsen.  

- Executive Management Charter er en rigtig god mulighed for at holde dialogen med CEO kørende og tage dette Charter op på den årlige direktørudviklingssamtale.

- Vores CEO er meget kommunikativ og åben og en rigtig god rådgiver over for bestyrelsen. Den åbenhed og skarphed, har uddannelsen helt sikkert medvirket til. Derfor kan vi også udfordre hinanden, give hinanden gode ideer og i det hele taget spille hinanden gode. Alle spørgsmål og idéer er mulige.  

- Uddannelsen giver også bud på - via den executice coach - at sætte sig et mål og forfølge det. Det er et meget vigtigt element i enhver CEO’s DNA.

-  Det kræver tid og tillid, hvis man vil opbygge et godt samarbejde – og det går begge veje. Tid til dette er en investering i virksomheden og i fremtiden. Som bestyrelsesformand skal du også være villig til at investere i relationen og det tætte samarbejde. Herudover er tillid et vigtigt parameter, men det finder man hurtigt ud af gennem den løbende dialog.  

- Det er ikke det, der sker på bestyrelsesmøderne, der er det vigtigste. Det er det, der sker mellem møderne der er vigtigst. Vi mødes flere gange om måneden, hvor vi drøfter nye ideer, strategier, samt udfordrer og rådgiver hinanden. 

- Når vi holder bestyrelsesmøder, er det jo mit job som bestyrelsesformand at sikre, at vi er oplyste i bestyrelsen og kommer igennem dagens agenda. Men det er også min opgave at skabe en tryg relation til vores CEO og skabe de bedste rammer for at kunne være øverste chef i virksomheden. Hun kender min holdning, inden vi går ind i bestyrelseslokalet og ved, at jeg bakker op. 

- Kort og godt: Et velgennemtænkt koncept og flot udførelse af AS3 Executive's uddannelse ”Bring the CEO on board”.