Hent guiden: 10 skridt til succes i dit nye direktørjob

outplacement til toppolitikere Hvordan er et typisk forløb?

Fra borgmester til udviklingsdirektør

Et outplacementforløb med AS3 Executive og Komponent kan se ud på mange forskellige måder og vil løbende blive tilpasset din særlige situation og dine behov.

For at give dig et indtryk af de forskellige aktiviteter og dit forventede udbytte, kan du se en anoymiseret case herunder.

 

Hvem: Peter, 54 år og tidligere borgmester.

Udfordring: Efter en lang politisk karriere har han brug for hjælp til at omsætte sin politiske erfaring til erhvervsmæssige kompetencer. 

Mål: Afklare karrieremål og komme i spil til en ledende stilling i en større privat virksomhed.
  

Peters situation

Peter har gennem de sidste 18 år været en aktiv del af det lokalpolitiske miljø i en større dansk provinsby - de seneste 8 år som borgmester.

Efter det seneste kommunalvalg måtte han træde tilbage som borgmester og besluttede sig for at indstille sit politiske virke. 

Udover sin politiske erfaring har Peter oprindeligt en baggrund som entreprenør, og har tidligere haft eget firma.

 

Opstartsmøde

Peter mødes med en ledende medarbejder fra AS3 Executive for at drøfte ønsker og forventninger til rådgivningsforløbet.

Han har svært ved at se sig selv i en ny rolle efter mange år i politik og har brug for hjælp til at omsætte sin erfaring til et skarpt og aktualiseret CV. 

Han er desuden usikker på, hvordan hans muligheder er for at lande et job i det private erhvervsliv og inden for hvilke brancher, hans kompetencer kan være særligt oplagte og attraktive.

På baggrund af mødet bliver Peter matchet med en executive rådgiver, der matcher ham i forhold til både kemi, karrieremål og indsigt i det politiske miljø.

Første rådgivningsmøde

Rådgiveren bruger første møde på at lære Peter at kende og sætte sig grundigt ind i hans situation, baggrund, erfaringer og umiddelbare tanker om og ønsker til fremtiden.

Peter fortæller om sin tid i politik, gennemgår vigtige roller og opgaver, han har varetaget og sætter ord på, hvad der gennem årene har haft hans særlige interesse. De kommer også omkring tiden før politik og hans baggrund som entreprenør. 

Peter får til opgave inden næste møde at udarbejde en totalliste over alle de opgaver, ansvarsområder og resultater, han har stået bag i sin karriere - både før, under og efter tiden som borgmester.

 

Kompetenceprofil og CV

Med afsæt i totallisten, får Peter på de efterfølgende møder hjælp til at udarbejde en målrettet kompetenceprofil, et skarpt CV og en opdateret LinkedIn-profil.

Peters kompetencer og succeshistorier tegner et billede af en profil, der har stærke kompetencer inden for blandt andet strategisk ledelse, økonomistyring, forretningsudvikling og stakeholder mangement.

I sin tid som borgmester har Peter stået bag en række store erhvervsudviklings- og anlægsprojekter i samarbejde med interessenter fra både kommune, stat, civilsamfund og erhvervsliv. Disse opgaver har haft hans særlige interesse.

Processen hjælper Peter i afklaringen af hans karrieremål, og han bliver bevidst om, inden for hvilken branche og stillingstype, han ønsker at målrette sin jobsøgning. 

Job- og netværksstrategi

Peter begynder at orientere sig mod opslåede stillinger inden for bygge- og anlægssektoren, og i samarbejde med sin rådgiver kortlægger og analyserer han sit omfattende netværk. 

De lægger en strategi for, hvem Peter skal tage kontakt til og hvordan, han griber de efterfølgende møder an.

De drøfter også, hvilke headhuntere han sideløbende kan rette henvendelse til, og rådgiveren hjælper ham med at skabe kontakt til relevante researchere, som searcher markedet for profiler inden for hans særlige interesseområde. 

Rådgiveren opfordrer Peter til at udarbejde executive letters til udvalgte nøglepersoner inden for bygge- og anlægsbranchen og sparrer med ham om ordlyden, og hvordan han griber opgaven an.

 

 

I mål

Inden længe begynder de første samtaler at melde sig. Peter gennemspiller samtalerne med sin rådgiver, og de øver, hvordan han pitcher sig selv, sætter ord på skiftet fra politik til byggebranche og fortæller om udvalgte opgaver og succeshistorier. 

Peter gennemfører desuden en IQ-test og en personlighedstest, så han er forberedt på de sidste og afgørende faser i rekrutteringsprocessen. 

Inden sidste og afgørende samtale, arrangerer rådgiveren et personligt bestyrelsesmøde, hvor hun sammen med tre rådgiver-kolleger tager Peter gennem samtalen og mødet med bestyrelsen for den pågældende virksomhed.

Ca. 8 måneder efter, at Peter indledte sit outplacementforløb, bliver han tilbudt drømmejobbet og kan skrive kontrakt på en stilling som udviklingsdirektør for et stort erhvervsudviklingsprojekt i Nordjylland.