Hent guiden: 10 skridt til succes i dit nye direktørjob

executive survey | sep. 2021 Værdibaserede konflikter fylder hos danske topledere

7 ud af 10 topledere mener, at medarbejdernes holdninger kan skade virksomheden, viser ny survey fra AS3 Executive. Men kun hver sjette virksomhed har retningslinjer for at håndtere det.

Når medarbejdere udtrykker sig i konflikt med virksomhedens holdninger, har de færreste topchefer nedfældet praksis for håndteringen. Det viser en ny undersøgelse AS3 Executive har foretaget. I en tid hvor flere og flere virksomheder udtrykker sig politisk, er direktør for AS3 Executive, Jens Lunn, overrasket over, at man ikke tager dilemmaet mere alvorligt.

Uanset om det gælder MeToo, klimaet, LGBTQ+ eller Corona-håndteringen, udtrykker flere og flere virksomheder eller topchefer meninger, holdninger og standpunkter. I takt med at medarbejderne kommunikerer mere aktivt på eksempelvis sociale medier – ofte om politiske varme kartofler – opstår en helt ny problematik for den moderne leder.

Ifølge Jens Lunn er der opstået et ledelsesparadoks, hvor både medarbejdernes loyalitetspligt for virksomheden og den personlige ytringsfrihed er til forhandling.

Ny executive survey viser ledelsesparadoks

AS3 Executive har netop gennemført en undersøgelse blandt 220 danske executives. Du finder de vigtigste konklusioner herunder:

 

mener, at medarbejdernes holdninger kan skade virksomheden

KUN HVER 6. VIRKSOMHED HAR RETNINGSLINJER

17 % angiver, at virksomheden har nedfældede retningslinjer for medarbejdernes politiske ytringer

ET STIGENDE PROBLEM

77 % af adspurgte executives mener, at problemstillingen kommer til at fylde mere i fremtiden

Topledernes egne erfaringer

  • 51 % har selv oplevet uoverensstemmelse mellem en medarbejders holdning og organisationens værdier

  • 27 % har oplevet at skulle håndtere en medarbejders offentlige ytringer

  • 9 % har følt sig nødsaget til direkte at afskedige medarbejdere pga. deres holdninger

Ifølge Jens Lunn viser undersøgelsen, hvilken gordisk knude topledere kan komme til at stå med, når politiske holdninger brydes i organisationer.

- Organisationernes samfundsmæssige og politiske engagement intensiveres i disse år. Det samme gør medarbejdernes muligheder for at udtrykke sig politisk bl.a. gennem digitale medier. Det gøder jorden for uoverensstemmelser og konflikter.

Det overrasker også Jens Lunn, at mange virksomheder ikke har retningslinjer på området.

- Undersøgelsen viser for det første, at mange toplederne genkender problematikken. Men den viser også, at der ikke er etableret en grundform for, hvordan problematikken håndteres. Derfor må ledere freestyle sig igennem via sit eget værdikompas og sin egen fortolkning af virksomhedens værdier.

Retningslinjer kræves fra topledelsen

Ifølge Jens Lunn må topledelsen træde ind – og helst inden en konflikt.

- Vi oplever nu, at ansvaret placeres hos en enkelte leder, der skal løse udfordringen uden konkrete retningslinjer fra virksomheden. For mig at se er der en kæmpe risiko forbundet med at decentralisere håndteringen af de her højspændte sager.

Men hvordan skaber man som leder plads til forskellige holdninger, og samtidig sikrer sig, at virksomheden marcherer i samlet flok i takt med virksomhedens værdier og holdninger? Det er langt fra simpelt.

- Først og fremmest er det vigtigt, at man i topledelsen og direktionen hos værdidrevne organisationer skaber en klar praksis for, hvordan man håndterer de her situationer ledelsesmæssigt. Placerer man ansvaret hos den enkelte leder mister man kontrol og risikerer, at lignende sager håndteres forskelligt i organisationen.

Derudover bør det prioriteres i den daglige ledelsesrelation mellem leder og medarbejder, mener Jens Lunn:

- Holdningskonflikter er en regulær krigszone, så lederen bliver nødt til at håndtere det løbende, inden skaden er sket. Som leder tjekker man løbende ind på resultater, karrieremuligheder og trivsel. På samme måde bør man tjekke ind på, om de holdninger og værdier virksomheden giver udtryk for, ræsonnerer hos den enkelte. Den løbende dialog er helt central for både leder og medarbejder.

Kontakt AS3 Executive

Direktør Jens Lunn står klar til at give uforpligtende sparring om emnet. Kontakt ham via kontaktsiden eller LinkedIn.

Vi hører også meget gerne fra dig, hvis du har egne erfaringer med værdibaserede konflikter.