Hent guiden: 10 skridt til succes i dit nye direktørjob

Topledere søger dygtige coaches

Danske topledere stiller ganske specifikke krav, når de vælger en executive coach. Det viser undersøgelsen ”Executive Coach Barometer 2016”, som AS3 Executive offentliggjorde i august. I undersøgelsen gav topledere fra både privat og offentlig sektor deres bud på, hvilke kvaliteter, menneskelige som faglige, de lægger vægt på, når de søger en executive coach.

Af Ida Bratting Kongsted, CEO, og Per Møller Janniche, direktør, AS3 Executive

En hovedkonklusion trådte særlig frem: Når du som topleder vælger coach, søger du en sparringspartner, der er eller har været på samme ledelsesniveau som dig selv.

Og coachen skal bringe en viden og erfaring med ind i forløbet, der sikrer dig et højt udbytte og faglig sparring, men også formår at udfordre dig, så du reflekterer og opnår personlig udvikling.

Det særlige ved executive coaching

Coaching rummer generelt metoder, som alle kan få stort udbytte af, uanset om man er mellemleder eller medarbejder. De fleste coaches sætter fokus på styrker og udviklingspunkter, kigger fremad, opstiller mål, arbejder med spørgsmål og hjælper til at øge selvindsigt, forståelse og handlekraft.

Men hvis du hører til i de øverste ledelseslag, så arbejder du i en helt særlig kontekst. Og det er grundlæggende det vilkår, som gør, at executive coaching adskiller sig fra coaching rettet til andre målgrupper.

Topledernes specielle vilkår

Som topchef leder du fra en post, hvor konsekvenserne af dit lederskab har afgørende betydning for mange andre. Du er omgivet af dygtige folk, men din egen adfærd og mind-set, din robusthed og dine kompetencer gør en markant forskel.

De fleste topledere genkender, at evnerne til at analysere, samarbejde, koordinere, kommunikere og træffe beslutninger i et uforudsigeligt og forandringspræget miljø konstant udfordres. Der er mange stakeholders og betydelige interesser, som påvirker og bliver påvirket.

Dit arbejde har på alle måder afgørende betydning, økonomisk, strategisk og menneskeligt, når du arbejder som topleder. Og den præmis skal din coach kende indgående for at tilpasse sin coachrolle, finde de rigtige metoder og give målrettet feedback, så du bliver udfordret udover den mere klassiske tilgang til og forståelse af disciplinen.

Personlig udvikling vægter højt

Din executive coach skal især kunne lave den tætte kobling til forretning og organisation – herunder dit ansvar og prioriteringer i relation til temaer som performance, samarbejde, ledelse, strategi og forretningsudvikling.

Samtidig viser erfaringen, at din personlige kapacitet til at lede fra toppen og gennemføre forandringer ofte bliver taget op. Måske især grundet det vilkår, at mange topledere i sidste ende oplever at være i en ret ensom position. Det er ikke så enkelt at tage den kollegiale snak, som du kunne før toplederjobbet. For uanset hvem du som topleder taler med i din virksomhed, er der altid mange interesser og vurderinger i spil.

AS3 Executives undersøgelse viser da også, at et fokus på personlig udvikling er det vigtigste tema for toplederne.

Coaching – det fortrolige rum

Vigtige elementer i den personlige udvikling er at arbejde med selvopfattelse og selvindsigt, klarlægge din rolle og særlige placering i organisationen – herunder de transitioner, du ofte er i, når ansvar og opgaver skifter. Du vil gerne udfordres, og det skal resultere i det, mange kalder ”åben og ærlig feedback”. Det er formentlig også en af grundene til, at ”refleksion og nye perspektiver” er det højest prioriterede udbytte af et executice forløb ifølge undersøgelsen, og at et stort flertal ønsker feedback.

Selv om ledelse også foregår i et samarbejde, så fortæller mange topledere, at det er vigtigt for dem at have et eksternt og fortroligt rum at tale højt i. I det rum er der mulighed for at vende forskellige perspektiver på en sag, inden den bringes frem for en bestyrelsesformand, for kolleger i direktionen, andre ledergrupper eller eksterne samarbejdspartnere. I det fortrolige rum behøver du ikke være bekymret for, hvordan dine tanker og ideer i en ”kvalificeringsfase” sætter sig spor hos andre. Ligeså vel kan du her arbejde med at forstå andres syn på dig og det, du står på mål for – eller vil stå på mål for - i hverdagen.

De vigtige pejlemærker

Helt grundlæggende handler det om, at coach og topleder formår at samarbejde om de ønsker, behov, ambitioner og potentialer, du har. Begge skal derfor i et partnerskabslignende forhold anstrenge sig for at få det bedste ud af dialogen. Det betyder især:

 • At I anlægger en helhedsorienteret tilgang med refleksioner rundt om alle relevante interessenter, perspektiver og strukturer
 • At I arbejder med hvordan vigtige aktører med relevans for dine ønskede resultater og forandringer kan involveres (direktion, bestyrelsesformand, lederkollega osv.)
 • At I etablerer det tillidsfulde rum, hvor alt kan siges højt uden ”at det koster”
 • At du har modet til at lade dig udfordre og undersøge blinde pletter, motivation, andre synspunkter på dig, dit nærvær og din karisma i relationer til andre mv.
 • At feedback ses som et vigtigt redskab til læring og selvindsigt
 • At refleksioner og øget forståelse udgør det bedste udgangspunkt for at træffe beslutninger

Når du vælger coach

Hvor finder du så den coach, der passer til lige netop de krav, du stiller til en executive coach?

AS3 Executives undersøgelse viser, at du som topleder primært vælger coach efter anbefaling og via netværk. De færreste er optaget af coachens faglige tilgang. Samtidig er der ikke tvivl om, at der er stor forskel på, om coachen arbejder systemisk, kognitiv, med NLP eller fx narrativt. Noget er fx bedst, hvis du vil kigge indad, andet fungerer bedst, når det handler om at koble til forretningen. Nogle coaches arbejder eklektisk med et fundament i flere forskellige tilgange, hvilket giver andre muligheder. Så en vigtig opmærksomhed for dig i dit valg af coach.

Derudover viser både undersøgelse og vores erfaring, at du har fundet det rette match, når din coach lever op til nogle kriterier:

 • Coachen er veluddannet og trækker på egne erfaringer og viden uden at dominere rummet
 • Coachen integrerer sparring og rådgivning i samtalen på en måde, så dine valg og prioriteringer har den væsentligste plads
 • Coachen holder løbende fokus på udbytte, fremdrift og justeringer
 • Coachen arbejder dialogbaseret og bidrager med egne refleksioner
 • Coachen hjælper dig til at udforske vejen mellem det du ønsker at gøre og det du gør lige nu

Vil du i kontakt med os?