Hent guiden: 10 skridt til succes i dit nye direktørjob

AS3 EXECUTIVE Bestyrelseskarriere? Her er kravene

Mange virksomhedsledere og topchefer når til et punkt i karrieren, hvor de får lyst til at engagere sig i bestyrelsesarbejde – motivationen kan være flersidet - dels ønsket om at øve strategisk indflydelse og give noget videre fra nuværende og tidligere karriere - dels ønsket om et andet og mere fleksibelt arbejdsliv, men stadig med fingeren på pulsen.

Hvad indebærer bestyrelsesarbejde?

Nedenstående er udvalgte insights fra et oplæg ved advokat, partner i Kromann Reumert, Marianne Philip, der på et morgenmøde hos AS3 Executive delte ud af sin store erfaring og perspektiverede en række udfordringer og problemstillinger.

Først og fremmest pointerede Marianne Philip, at Selskabsloven ikke anfører mange retningslinier til brug i praksis, men, at der i Selskabslovens §115 –  Bestyrelsens opgaver, er anført: ”Varetage den overordnede og strategiske ledelse og sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed”, hvilket betyder:

 • Ansættelse, fastholdelse/afskedigelse af en kompetent direktion
 • Strategi
 • Kontrol

Går man tættere på og kigger ind i hvilke præmisser der er for bestyrelsesarbejdet nævnes, at bestyrelsen er ansvarlig for selskabet og bør varetage aktionærernes/selskabets (langsigtede) interesser. Det er således vigtigt, at bestyrelsen kan bidrage til værdiskabelsen for selskabet.

Marianne Philip pointerede samtidig, at bestyrelsens sammensætning er den vigtigste enkeltfaktor for bestyrelsens performance, men at resultaterne skabes gennem bestyrelsens arbejde.

I AS3 Executive arbejder vi systematisk med den enkelte executive kandidats kompetencer sat i et bestyrelsesperspektiv. I den sammenhæng nævner Marianne Philip bl.a. nedenstående kompetencer.

Faglige kompetencer:

 • Industrividen
 • Direktions erfaring
 • Teknologi erfaring – IT, Digitalisering
 • Finansielle kompetencer
 • Corporate Governance og Environmental, social and governance (ESG)
 • International erfaring

Personlige kompetencer:

 • Mod og høj integritet
 • Team Player
 • Empatisk og holistisk
 • God lytter og god spørger
 • Passioneret og nysgerrig
 • Tænke ud af boksen
 • Kan forny sig selv

En yderligere væsentlig faktor i det succesfulde bestyrelsesarbejde er relationen mellem bestyrelsen og den administrerende direktør/direktionen, der bør bygge på tillid og sikre, at begge parter er bevidst om deres opgaver og råderum. Herunder er en væsentlig pointe også, at såvel formanden, som bestyrelsen i øvrigt, bør være til rådighed for direktionen.

Man kan således groft inddele det i:

Formandens opgaver

 • Bestyrelsens sammensætning
 • Tilrettelægge bestyrelsesarbejdet, lede møder og sikre beslutninger
 • Dialog med ejere og interessenter
 • Samarbejde med og afstemme bestyrelsens forventninger til direktionen

Bestyrelsens opgaver

 • Støtte og udfordre ledelsen
 • Træffe beslutninger – også de ubehagelige
 • Forretningsorden for bestyrelse og direktion

Adm. direktørs opgaver

 • Drift af virksomheden i henhold til strategien
 • ”Tell the bad news” – ingen rygende problemstillinger, få det fortalt i tide
 • Openness, søge råd og input i tide – anvende bestyrelsens kompetencer
 • Gennemføre det, som er besluttet i bestyrelsen
 • Formidle information i organisationen
 • Friholde bestyrelsen for drift

Ifølge Marianne Philip udgør ovenstående de overordnede retningslinier for bestyrelsesarbejde og kan være med til at give den enkelte bestyrelseskandidat en struktur til at overveje, hvorvidt bestyrelsesarbejde er relevant.

Ovenstående er insights fra AS3 Executives morgenseminar afholdt i samarbejde med professionelt bestyrelsesmedlem og partner hos Kromann Reumert, Marianne Philip.

Overvejer du en bestyrelseskarriere?

Sådan kommer du i gang

Sparring om bestyrelsesarbejde?

Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt med gode råd til en bestyrelseskarriere.