Hent guiden: 10 skridt til succes i dit nye direktørjob

Executive Coach Barometer 2016

Coaching bliver stadig mere udbredt i dansk erhvervsliv og offentlig virksomhed. Det sker i forhold til både personlig udvikling, forretning, ledelse og organisation. Coaching har da også potentialet til at være en målrettet og skræddersyet tilgang i en kompleks og dynamisk hverdag, men hvad virker bedst særligt for topledere?

AS3 Executive har med Executive Coach Barometer 2016 sat sig som mål via topledernes egne vurderinger at udvikle ny viden om, hvad i relationen, metoderne og den særlige ledelsessammenhæng, der skaber mest værdi.

Executive Coach Barometer 2016

Undersøgelsen er omtalt i Børsen Executive den 22/9 2016 - se artiklen her

På baggrund af undersøgelsen har vi et bud på, hvad der skal til for at topledere får værdi af ekstern coaching: Topledere søger dygtige coaches

Resultater

I undersøgelsen har vi set på forventningerne til en ekstern coach fra topledelsens side. Hvad ønsker toplederne at få ud af coaching? Hvordan kobles coaching med ledelses- og forretningsudvikling? Hvilke temaer er relevante? Og hvornår er coaching noget, der sker i et fortroligt individuelt rum fremfor i fællesskab i en direktion eller en større ledergruppe?

Nogle interessante tendenser er fx:

  • mere end 8 ud af 10 topledere i undersøgelsen anser personlig udvikling for mest relevant at arbejde med i et coachforløb
  • knap 2 ud af 10 topledere prioriterer worklife-balance som relevant tema
  • 9 ud af 10 betragter refleksion og nye perspektiver som det højest prioriterede udbytte
  • godt 4 ud af 10 ser gerne, at individuelle coachforløb omfatter en større del af ledelsen.

Kigger vi dybere i tallene, kan vi finde en række nuancer, som eksempelvis:

  • 75 % af de offentlige topledere (departementschef, kommunaldirektør med videre) siger, at en godkendt uddannelse er vigtig/meget vigtig, mens kun 25 % blandt private topledere siger det samme
  • omvendt anser 75 % blandt de private topledere feedback som centralt, mens 13 % offentlige topledere siger det samme

Inspiration og nytænkning

Disse og andre resultater vil vi i den kommende tid gå i dybden med via en række temartikler og blogs. Vi håber at skabe debat, inspirere og bidrage til udvikling af en værdiskabende coachpraksis målrettet toplederne, men også til inspiration for coaching i et bredere perspektiv.

Per Møller Janniche, direktør, Executive Coaching og sparring, AS3 Executive

Executive Coach barometer 2016