INSPIRATION PÅ TOPLEDERNIVEAU - BESØG EXECUTIVE CORNER

Vores coaches har en særlig uddannelse udviklet af AS3. Vi kalder uddannelsen Transition Coaching. Den bygger på stærke dialogbaserede forståelser og værktøjer, der fremmer refleksion, indsigt og merforståelse, klog kommunikation, handlekraft og beslutninger. I praksis omsætter vi den til en tilgang, der er særlig velegnet til ledere fra de øverste ledelseslag.

Executive coaching og sparring - principper for coaching

Executive coaching og sparring bygger på en række principper:

  • Coaching er den gennemgående metode, hvor merforståelse, refleksion og nye perspektiver kvalificerer handling og beslutninger
  • Sparring, rådgivning og direkte feedback anvendes efter behov
  • Samtalerne har et organisatorisk og strategisk link, så de i videst mulige omfang spiller ind i hverdagen
  • Vi arbejder i et fortroligt rum, hvor du frit kan formulere dig
  • Du er parat til at udfordre egne forestillinger, vaner, mindset, ledelse og adfærd

Vi kommer fra ledende poster i privat eller offentlig virksomhed og har en vidtgående erfaring med ledelse og forretningsudvikling.  

Vi har dels en akkrediteret uddannelse på Senior Practitioner niveau godkendt af EMCC eller lignende, dels stor praktisk erfaring med coaching.

EMCC logo - European Mentoring & Coaching Council

Coachuddannelsen

AS3 stræber mod at være Nordens dygtigste og mest respekterede inden for vores felt. Vi har tradition for at værne om og udvikle vores faglighed, fordi vi ved, det hjælper os til at skabe de bedste resultater.

Vi har derfor udviklet vores egen coachuddannelse. Det er der to gode grunde til:

  1. Det er vigtigt, at uddannelsen er funderet i psykologi, kommunikations- og læringsteori samt bygger på videnskabeligt funderede teorier og grundforskning.
  2. Uddannelsen er målrettet  AS3’s mis­sion, som er at støtte mennesker i jobmæssige forandringsprocesser.

Akkreditering

Vi har kvalitetssikret vores uddannelse ved grundigt at evaluere den og ved at sørge for at uddannelsen er blevet akkrediteret af en ekstern instans - European Mentoring and Coaching Council, hvor AS3 pt. også har formandskabet i Danmark. Det betyder at uddannelsens samlede faglige kvalitet, omfang og målrettethed er vurderet og godkendt efter EMCCs standarder. 

european mentoring and coaching council